Älä pane ilmaiseksi!

Onko aina iokeus kysyä yrittäjältä miielipidettä, tai apua?